• Centar Znanja


  • Evropske integracije
  • Transparentnost i odgovornost
  • Energetska efikasnost
  • Profesionalni razvoj u lokalnoj samoupravi
  • Javne nabavke
4/02/2016 Javni poziv za predavače

4/02/2016 Javni poziv za predavače

U cilju unapređenja kvaliteta realizacije Opšteg programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja lokalnih službenika i namještenika za 2016/2017 godinu, Uprava za kadrove uputila je Javni poziv za predavače zainteresovanim državnim i lokalnim službenicima, kao i svim zainteresovanim pojedincima koji posjeduju stručna znanja  iz oblasti obuhvaćenih Programom i vještine potrebne za predavače/trenere.

Za kandidate koji ne posjeduju sertifikat o završenoj obuci za trenere, biće organizovana obuka za predavače – ToT (Trening trenera).

Više informacija možete naći na  sajtu Uprave za kadrove, prateći sljedeći link:

http://www.uzk.co.me/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=93&Itemid=193&lang=sr